آخرین های رصد خانه اصفهان

ابتکار اصفهان ملی می شود

ابتکار اصفهان ملی می شود

ادامه مطلب ...
انعقاد تفاهمنامه راه اندازی رصدخانه شهری

انعقاد تفاهمنامه راه اندازی رصدخانه شهری

ادامه مطلب ...
بازدید معاون برنامه ریزی شهرداری از دفتر پروژه رصدخانه شهری

بازدید معاون برنامه ریزی شهرداری از دفتر پروژه رصدخانه شهری

ادامه مطلب ...