فرهنگ و هنر

در این بخش، شاخص‌های مرتبط با فرهنگ و هنر نظیر تعداد مطبوعات، تعداد عناوین کتاب، سینماها و مراکز تفریحی و ورزشی ارائه شده است.

تعداد مطبوعات محلی دارای مجوز و فعال (به ازای هر صد هزار نفر جمعيت)

کشور ایران از منظر شاخص فوق در جایگاه پایینی نسبت به سایر کشورهای جهان قرار دارد. با این حال، استان اصفهان در مقایسه با سایر استان‌های کشور از رتبه مناسبی در این زمینه برخوردار است.

تعداد عناوين كتاب

از میان کل کتاب‌های منتشرشده سهم عمده مربوط به حوزه تالیف کتاب بوده و ترجمه کتاب سهم اندکی را به خود اختصاص داده است.

تعداد عناوين كتاب به ازای هر صد هزار نفر جمعيت شهر

تعداد عناوين كتاب به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت شهر

تعداد مراکز فرهنگی و هنری 

تعداد مراکز فرهنگی و هنری تحت پوشش شهرداری اصفهان به طور کلی از روندی افزایشی برخوردار بوده است.

تعداد مراكز ورزشی سرپوشيده در شهر اصفهان

تعداد مراكز ورزشی سرپوشیده در شهر اصفهان نسبت به سال 1390 دو برابر شده که این افزایش در دو بازه زمانی 1391 و 1395 روی داده است.

تعداد مراكز تفريحی در شهر اصفهان

تعداد مراكز تفریحی در شهر اصفهان در بازه زمانی 1393 تا 1395 به حداکثر تعداد خود رسیده، اما پس از آن کاهش یافته است.

تعداد كتابخانه و سالن مطالعه در شهر اصفهان

تعداد كتابخانه و سالن مطالعه در شهر اصفهان در سال‌های مختلف متغیر بوده که علت آن تغییر کاربری برخی مراکز بوده است.

تعداد سالن سينما

تعداد سالن سینما در شهر اصفهان در دهه گذشته سه برابر شده است.

تعداد اكران فيلم و تماشاگر سينما در شهر اصفهان

یکی از علل موثر بر تعداد اكران فيلم، تعداد سالن‌های سینمایی فعال است. برای نمونه، سالن‌های سینمایی سیتی‌سنتر و بهمن خوراسگان در سال 1397 افتتاح شدند. همچنین برخی سینماها در برخی سال‌ها هیچ اکرانی نداشته اند؛ نظیر پردیس سینمایی چهارباغ، سینماتک و سینما هنر و تجربه که در سال 1396 فعال نبوده‌اند.

تعداد تماشاگران سینما نیز متاثر از عواملی نظیر تعداد اکران‌ها، افزایش قیمت بلیط و شیوع بیماری کرونا از اواخر سال 1398 بوده است. برای نمونه، افزایش قیمت بلیط در سال 98 نسبت به سال قبل موجب کاهش مخاطبان گردید.

تعداد مساجد

تعداد مساجد در شهر اصفهان تا سال 1394 روندی افزایشی داشته و پس از آن کاهش یافته است.