معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری روز یکشنبه از محل احداث رصدخانه شهری در دانشگاه اصفهان بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت رصدخانه قرار گرفت. علیرضا صادقیان تفاهمنامه همکاری میان شهرداری و دانشگاه اصفهان در زمینه راه اندازی رصدخانه شهری و مرکز نوآوری را بسیار ارزشمند برشمرد و گفت: با استقرار دفتر پروژه مدیریت رصدخانه در دانشگاه تلاش بر این است فرایند احداث سایت فیزیکی رصدخانه بر اساس تفاهم نامه میان دانشگاه و شهرداری نیز مطابق برنامه زمانبندی پیش رود.

صادقیان در ادامه با تقدیر از اقدامات انجام شده تا کنون، بر تأمین نیروی انسانی رصدخانه تأکید نمود و افزود: رصدخانه شهری اصفهان با نمونه های داخلی متمایز است و این تمایز باید در معماری و ساختار و سایر وجوه آن نمود یابد. چرا که علاوه بر مدیریت شهری، سایر ذینفعان شهری نیز مشارکت دارند.

همچنین در این جلسه ابراهیمی مدیر کل برنامه ریزی و بودجه شهرداری درباره اقدامات انجام شده توضیحاتی را ارائه نمود و نباتی نژاد مدیر پروژه رصدخانه شهری نیز به ارائه نقشه راه فعالیتهای آتی پرداخت.

به گفته مدیر رصدخانه شهری پس از استقرار دفتر پروژه در دانشگاه، در چند هفته ی آتی قرار است از «داشبورد شاخص های شهری» به عنوان اولین محصول رصدخانه شهری رونمایی شود.

۱۳۹۹/۱۰/۲۸