رونمایی از کتاب «اصول و مبانی راه‌اندازی رصدخانه‌های شهری» و «داده‌نمای اصفهان» در همایش تجربه شهر

در همایش تجربه شهر که سوم آبانماه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد، از دو محصول مهم رصدخانه شهری اصفهان رونمایی شد. در این همایش، کارشناس رصدخانه شهری اصفهان با اشاره به رویکرد جهانی به راه‌اندازی رصدخانه‌های شهری اظهار داشت: ایجاد رصدخانه شهری اصفهان در راستای استقرار ساز و کار پایش مستمر شاخصهای شهری و کمک به فراهم آوردن سیستم پشتیبان تصمیم صورت گرفت.

الهام یوسفی با بیان اینکه رصدخانه‌های شهری پدیده‌های نسبتاً نوظهوری محسوب می‌شوند که دانش مدونی درباره آنها وجود ندارد، ادامه داد: در این زمینه یکی از ماموریتهای ما مستندسازی دانش و تجارب پیرامون این موضوع بود که حاصل این تلاش در قالب کتاب «اصول و مبانی راه‌اندازی رصدخانه‌های شهری» منتشر شد.

وی افزود: محصول دیگر رصدخانه شهری ایجاد داشبورد شاخصهای شهری با عنوان «داده‌نمای اصفهان» بود که به ارائه شاخصهای شهری در چارچوب 11 تم یا موضوع اصلی می‌پردازد و در دسترس عموم شهروندان قرار دارد.

1401/8/3