معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان از انعقاد تفاهمنامه مشترک میان شهرداری و دانشگاه اصفهان به منظور راه اندازی و بهره برداری از رصدخانه شهری اصفهان خبر داد. علیرضا صادقیان با بیان اینکه ساختار رصدخانه شهری به صورت بین نهادی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: طی جلسات متعدد اتاق فکر با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد به این نتیجه رسیدیم که رصدخانه باید ساختاری بین نهادی داشته باشد. صادقیان در ادامه افزود: بر مبنای این تفاهمنامه، دانشگاه اصفهان فضاي مناسبی را به منظور طراحي و اجراي سايت فيزيكي رصدخانه در اختیار شهرداری قرار می دهد و شهرداری نیز به طراحی و تجهیز و تامین منابع مالی و انسانی موردنیاز می پردازد. صادقیان در پایان اظهار امیدواری کرد که پروژه رصدخانه شهری تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد و بتواند با پایش مستمر شاخصهای کلیدی شهری، اطلاعات موردنیاز برای مدیران و برنامه ریزان شهری و نیز پژوهشگران و عموم شهروندان را فراهم نماید.

۱۳۹۹/۷/۲۱