ردیف نام محله دانلود
۱ منطقه 13 دانلود
۲ محله قائمیه دانلود
۳ محله باغ فردوس دانلود
۴ محله باغ زیار دانلود
۵ محله کوی ولی‌عصر دانلود
۶ محله کشاورزی دانلود
۷ محله کوی گلزار دانلود
۸ محله شفق دانلود
۹ محله امیریه دانلود
۱۰ محله محدوده نظامی دانلود
۱۱ محدوده ناژوان منطقه 13 دانلود
۱۲ گزارش پژوهش‌های منطقه 13 دانلود
۱۳ گزارش تحلیلی منطقه 13 دانلود