ردیف نام محله دانلود
۱ منطقه 14 دانلود
۲ محله شاهپسند دانلود
۳ محله دوطفلان دانلود
۴ محله سودان دانلود
۵ محله عمان سامانی دانلود
۶ محله باتون دانلود
۷ محله الهیه دانلود
۸ محله منتظرالمهدی دانلود
۹ محله ارزنان- زینبیه دانلود
۱۰ محله شهرک امام حسین (ع)- دارک دانلود
۱۱ محله امام خمینی دانلود
۱۲ محله جلوان دانلود
۱۳ محله حصه شمالی دانلود
۱۴ گزارش پژوهش‌های منطقه 14 دانلود
۱۵ گزارش تحلیلی منطقه 14 دانلود