با مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور و توسط وزیر ارشاد: ابتکار اصفهان ملی می شود.

سید عباس صالحی با بیان اینکه رصد فرهنگی اجتماعی اصفهان باید مدنظر قرار بگیرد، اظهار کرد: استان‌ها نیاز به رصد و برش استانی دارند، در سند آمایش کشور در همه استان‌ها تعداد زیادی کتاب در مورد هر استان وجود دارد اما در همین سندهایی که به دولت ارائه شد بخش فرهنگی اجتماعی ضعیف بود.

وی ادامه داد: یک ابتکار در اصفهان همین رصد فرهنگی در ذیل شورای فرهنگ عمومی است، این رصد به دلیل حضور دستگاه‌ها در شورا خیلی راحت‌تر خواهد بود، این تجربه خوب قابل تعمیم به سراسر کشور است و باید در شورای فرهنگ عمومی استان‌ها مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه تعمیم این امر به سایر شوراها مصوب شود این تجربه موفق را به سایر استان‌ها هم ابلاغ کنیم.

1399/10/30