در ابتدای جلسه مصطفی نباتی نژاد رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر با اشاره به ایجاد رصدخانه شهری گفت: برای تاسیس این مجموعه، ما دو هدف داشتیم: ایجاد شهر سنجش‌پذیر و مدیریت مبتنی بر داده. تلاش ما این است که تصمیم‌گیری‌های شهری مبتنی بر داده‌پژوهی باشد.

نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اهمیت داده‌پژوهشی برای سیاستگذاری گفت: تصمیم‌گیری درخصوص مسائل شهری، نیازمند داده‌کاوی‌های مرتبط هست تا سیاستگذاری مبتنی بر واقعیات جامعه باشد. 
مهدی طغیانی با اشاره به بی‌اثر بودن قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تولیدکننده گفت: مشکل تصمیم‌گیری برخی نهادها این است که مبتنی بر یک عقبه فکری و بر اساس جمع‌آوری داده و تحلیل آنها، تصمیم‌گیری نمی‌شود. به همین خاطر مجبور هستیم در تصمیمات تجدیدنظر کنیم. 
ایشان با اشاره به لزوم راه اندازی اندیشکده‌های سیاستگذاری گفت: دانشگاه‌ها باید نیاز علمی و فکری دولت‌ها را تامین کنند و راه آن ایجاد اندیشکده‌هایی است که براساس واقعیت موجود کشور پژوهش و تحقیق کنند. 
1401/2/12