شناسنامه فرهنگی اجتماعی محلات شهر اصفهان

شناسنامه فرهنگی اجتماعی نمایی هویت‌­نشان جهت بررسی نظام‌­مند مؤلفه‌های فرهنگی اجتماعی، ناظر به بافت محله، منطقه و شهر می­‌باشد. این اثر نخستین محصول رصدخانه است که در این ویدئو معرفی شده است.