آخرین های رصد خانه اصفهان

ابتکار اصفهان ملی می شود

ابتکار اصفهان ملی می شود

انتشار در 1399-10-30

ادامه مطلب ...
انعقاد تفاهمنامه راه اندازی رصدخانه شهری

انعقاد تفاهمنامه راه اندازی رصدخانه شهری

انتشار در 1399-07-21

ادامه مطلب ...
بررسی پیشرفت پروژه رصدخانه شهری اصفهان با حضور نماینده مجلس

بررسی پیشرفت پروژه رصدخانه شهری اصفهان

انتشار در 1401-02-12

ادامه مطلب ...
فاز دوم شناسنامه فرهنگی اجتماعی محلات کلید خورد

بررسی الگوی مفهومی و شاخص‌های منتخب در فاز دوم شناسنامه محلات

انتشار در 1401-03-16

ادامه مطلب ...