فناوری و نوآوری

شاخص‌های فناوری و نوآوری عموماً در سطح استانی و ملی سنجش می‌شوند.

شرکت های دانش بنیان

تعداد شركت‌های دانش‌بنیان در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و پس از آن مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی به ترتیب رتبه اول و دوم را در استان اصفهان دارا می‌باشند.