حمل و نقل و ارتباطات

در این بخش شاخص‌های مرتبط با زیرساخت‌های حمل و نقل نظیر وسایل نقلیه، پارکینگ‌ها و شبکه معابر شهری و نیز زیرساخت‌های ارتباطی نظیر شبکه تلفن ثابت و همراه ارائه می‌گردند.

تعداد وسایل حمل و نقل عمومی

در دوره زمانی مشخص شده، تعداد وسایل نقلیه با افت و خیزهایی همراه بوده است و در سال 1399 نسبت به سال 1390 کاهش معناداری را نشان می‌دهد. همچنین میانگین تعداد تاکسی‌ها در این دوره زمانی 22070 و میانگین تعداد اتوبوس‌های واحد 1610 بوده است.

تعداد و ظرفیت پارکینگ های عمومی

در دوره زمانی مشخص شده، تعداد و ظرفیت پارکینگ‌های عمومی روندی افزایشی داشته است.

شبکه معابر شهری

در سال‌های اخیر طول شبکه خیابانی روندی افزایشی داشته است؛ اما طول شبکه شریانی و شبکه جمع‌کننده و دسترسی، نسبتاً ثابت بوده است.

شبکه معابر شهری (بزرگراه)

در دوره زمانی مشخص شده، طول بزرگراه شهری اندکی افزایش یافته، اما طول آزادراه شهری و رمپ و لوپ ثابت مانده است.

تعداد مسافر جابجاشده با وسایل نقلیه عمومی

با افزوده شدن قطار شهری (مترو) به ناوگان حمل و نقل عمومی، به تدریج بخشی از شهروندان سفرهای خود را با مترو انجام داده‌اند. تعداد مسافران جابجاشده با مترو از سال 1395 به 1396 حدود هشت برابر و از سال 1396 به 1397 حدود چهار برابر شده است. اما به علت آنکه در حال حاضر یک خط مترو راه‌اندازی شده است، تعداد بیشتری از مسافران همچنان با اتوبوس واحد جابجا می‌شوند.

سهم جابجایی مسافر با وسایل نقلیه

حمل و نقل عمومی یکی از روش‌های اصلی سفر در شهر است که در حال حاضر سهم قابل قبولی را به خود اختصاص داده است. با رشد شهرنشینی و افزایش آلودگی هوا در سال‌های اخیر استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی بیش از پیش ترویج شده است. در سال 1397 سهم جابجایی مسافر با اتوبوس واحد 15.2 درصد، با تاکسی و مسافرکش 12.3 درصد، با دوچرخه 4.2 درصد و با مترو 1.4 درصد بوده است.

تعداد مسافر خروجی از پایانه ها

ترمینال کاوه، زاینده‌رود و صفه به ترتیب رتبه اول تا سوم را در سهم مسافران خروجی به خود اختصاص داده اند. افزایش ناگهانی مقادیر در سال 1395 به علت آن است که مجموع مسافران ورودی و خروجی اعلام شده است.

تعداد مسافر برون شهری

قطار بین شهری به علت قیمت مناسب در مقایسه با سفر هوایی سهم بیشتری در جابجایی مسافران برون‌شهری دارد. در پروازهای داخلی، تعداد مسافران ورودی بیش از خروجی و در پروازهای بین‌المللی سهم مسافران خروجی بیش از ورودی است. کاهش مقادیر در سال 1399 متاثر از بیماری کرونا می‌باشد.

تعداد پروازهای (ورودی و خروجی) داخلی و خارجی

در دهه گذشته، بیشترین تعداد پروازهای داخلی در سال 1396 و بیشترین تعداد پروازهای خارجی در سال 1395 روی داده است.

طول شبكه فيبر نوري

امروزه فیبر نوری ستون فقرات زیرساخت‌های مدرن ارتباطی را تشکیل می‌دهد و در تأمین نیاز کاربران به اینترنت پرسرعت و باند پهن نقش مهمی را ایفا می‌کند. در حال حاضر در شهر اصفهان 225 کیلومتر شبکه فیبر نوری ایجاد شده است.

تعداد نقاط دسترسي به شبكه فيبر نوري

در حال حاضر شهر اصفهان دارای 305 نقطه دسترسی به شبکه فیبر نوری اعم از ساختمان‌های اصلی و فرعی و تقاطع‌ها می‌باشد.

پهناي باند اينترنت

پهنای باند اینترنت در یک دوره زمانی ثابت بوده (حدود 107 مگابیت بر ثانیه) و در سال 1399 به 300 مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است.

تعداد خدمات الکترونیکی

تعداد خدمات الکترونیکی در بخش‌های مختلف با آهنگ کندی افزایش یافته است.

ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه

ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه بر مبنای تعداد خطوط فعال تلفن سنجیده می‌شود و در استان اصفهان از میانگین کشوری بالاتر است. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه، همواره روندی افزایشی داشته است.

رتبه ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در استان اصفهان در مقایسه با سایر استان‌ها

در نمودار مقابل، رتبه ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در استان اصفهان در سال‌های مختلف در مقایسه با سایر استان‌ها ارائه شده است.