آب و هوا

آب و هوا به مجموعه شرایط جوی حاکم بر یک منطقه می‌گویند که در یک دوره بلند مدت مشخص می‌شود. آب و هوای شهر اصفهان به طور کلی معتدل و نیمه‌خشک است و بارش برف و باران نسبتاً کمی را داراست. شهر اصفهان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مناطق پست قرار گرفته و توسط ارتفاعات از سه جهت محاصره شده است و به دلیل عدم جابجایی هوا، آلودگی هوا در این شهر تشدید می‌شود.

روزهای همراه با گرد و غبار

اصفهان به دلیل عدم جابجایی هوا و خشکی زاینده رود دارای هوایی با میزان گرد و غبار بالاست که در نیمه دوم سال به دلیل پدیده وارونگی هوا ، این امر تشدید می‌شود.

مقدار بارندگی

اصفهان به دلیل قرار داشتن در ناحیه ای خشک و پرفشار دارای میانگین بارش سالیانه کمی است و مقدار بارش در این شهر از غرب به شرق و از جنوب به شمال کاهش می‌یابد.

وضعیت بارش در ایستگاه چهلگرد

در کوهرنگ سه ایستگاه هواشناسی وجود دارد که از میان آنها ایستگاه چلگرد به عنوان ایستگاه شاخص و اصلی‌ترین ورودی زاینده‌رود برای اندازه‌گیری میزان بارش‌ها در سرشاخه‌های زاینده‌رود مورد استناد قرار می‌گیرد.